Thẻ: thiet ke web

thiet ke webthiết kế web là công việc lên kế hoạch ý tưởng sắp xếp thông tin dịch vụ hay sản phẩm, bố cục các thông tin thành định dạng chữ viết, hình ảnh, video nằm gọn trong các khung. Sau đó dựa trên bản vẽ khung bố cục mà coder sẽ viết code ngôn ngữ lập trình dành web như html, css, php, asp để website có thể hoạt động được trên môi trường internet Google tìm kiếm.

Tin bài nên đọc.

Xu hướng.

No Content Available